• Japan-Norway Science Week 2015:  Active collaboration between Japan and Norway

    Japan-Norway Science Week 2015: Active collaboration between Japan and Norway

    The spotlight will be on environment-friendly energy at this year’s Japan-Norway Science Week. The event, organised for the third time, will be held in Tokyo 27–28 May. “Japan is an important driver of technology in a number of sectors, and Science Week provides a golden opportunity for Norwegian research groups seeking to strengthen existing cooperation and establish new(…)

News

Japan-Norway Science Week 2015:  Active collaboration between Japan and Norway

Japan-Norway Science Week 2015: Active collaboration between Japan and Norway

The spotlight will be on environment-friendly energy at this year’s Japan-Norway Science Week. The event, organised for the third time, will be held in Tokyo 27–28 May. “Japan is an important driver of technology in a number of sectors, and Science Week provides a golden opportunity for Norwegian research groups seeking to strengthen existing cooperation and establish new(…)

Stipendiatstilling ved  Innovasjon Norges kontor i Tokyo for høsten 2015 (in Norwegian)

Stipendiatstilling ved Innovasjon Norges kontor i Tokyo for høsten 2015 (in Norwegian)

Stipendiatstilling for fremme av norsk-japansk utdanningssamarbeid Om Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) SIU er et nasjonalt kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning. Som nasjonalt forvaltningsorgan under kunnskapsdepartementet samarbeider SIU også med utdanningsinstitusjoner og norske styresmakter, og skal bidra til å øke kunnskapen om internasjonalt utdanningssamarbeid i Norge. SIU forvalter internasjonale utdanningsprogram, og har et ansvar(…)

Scholarship for undergraduate studies in Japan

Scholarship for undergraduate studies in Japan

The Japanese ministry of Education (MEXT) are offering scholarships to foreign students born between 2. April 1994 and 1. April 1990 who wish to study in Japan.  The scholarships will run for 5 (or in some cases 7) years, starting from April 2016, and there are no restrictions on the field of study. The application(…)

[ + ]