• Welcome to the new NorAlumni Japan page!

    Welcome to the new NorAlumni Japan page!

    Our new page will provide you with relevant information as well as communication tool for strengthening research and education collaboration between Norway and Japan. This will be a unique platform for all active in Norway – Japan relations. Some key points of the new website we would like to point out to you are:  (…)

News

Programme for space research (ROMFORSKNING)

Programme for space research (ROMFORSKNING)

The ROMFORSKNING programme is designed to support Norwegian space-related activities under the European Space Agency (ESA), the European Incoherent Scatter (EISCAT) Scientific Association and the Nordic Optical Telescope (NOT) Scientific Association. The programme is intended to enhance and further develop basic research in the context of Norway’s membership of these organisations. The primary objective of(…)

Stipendiat for Innovasjon Norge i Tokyo (In Norwegian)

Stipendiat for Innovasjon Norge i Tokyo (In Norwegian)

Innovasjon Norge har etablert en stipendiatordning for at norske studenter skal kunne hospitere ved våre kontorer i utlandet. Stipendiatordningen tilbyr norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi stipendiaten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de arbeider internasjonalt. Stipendiatene vil i tillegg få(…)

Norway-Japan Business Internship Program – vacant position at Rakuten

Norway-Japan Business Internship Program – vacant position at Rakuten

This is an opportunity for young Norwegians who would like to get working experience in Japan. Rakuten is Japan’s largest e-commerce company with an international approach in business operations. For more information and how to apply, see http://www.nccj.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/NJBIP-Internship-Description-Rakuten-Inc.pdf Application deadline: March 31, 2014.

FINNUT Program for research and innovation in education (In Norwegian)

FINNUT Program for research and innovation in education (In Norwegian)

FINNUT inviterer forskningsmiljøer på utdanningsområdet til å søke støtte til utenlandsopphold for norske stipendiater og forskere i utlandet og for utenlandske gjesteforskere i Norge. FINNUT vil legge til rette for at forskningsmiljøer kan arrangere konferanser, seminarer og workshops rettet mot forskersamfunnet og/eller brukere av forskningen. Målet er å formidle forskningsresultater, dele kunnskap og bygge nettverk mellom(…)

[ + ]